diAPPlo

Du er sandsynligvis kommet til denne side, fordi du er ung og har fået konstateret Diabetes Type 1.

Her kan du downloade Diapplo, som er en app, vi har udviklet og teste til unge med diabetes. Vi håber, du vil bruge appsne og vil være glade for at høre, hvad du synes.

Skriv gerne til os på denne adresse kontakt@diapplo.dk

dagskema, Information
lær at beregne insulin
Kulhydratberegner

Lær at beregne insulin
Dagskema
Information om T1D
Kulhydratberegner
og Dagskema

Diapplo

Kort om appen Diapplo

Kontinuerlig beslutningsstøtte

De fleste børn og forældre har i dag en smartphone og derfor er der udviklet to apps, Diapplo Info og Diapplo Insulin  som patientstøtte- og informationsværktøj til forældre og børn med diabetes.

Appsne er udviklet til de 11-17 årige i et samarbejde mellem Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital, Alexandra Instituttet og Aarhus Universitet og er resultatet af et projekt ”Kontinuerlig beslutningsstøtte til børn og unge med diabetes”, som blev støttet af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler i 2017.

Nordsjællands Hospital, Hillerød har gennem de sidste 3 år ligeledes arbejdet med udvikling af en app’en Ung med Diabetes til unge med diabetes.

Da det giver stor værdi at kombinere indholdet af de to eksisterende app’s, er der indgået en aftale med Region Nordsjælland, Hillerød omkring fælles videreudvikling af relevante dele af app’en til gavn for alle børn-unge med Type 1 diabetes i Danmark.

Diapplo Info indeholder  information som er relevant for unge med diabetes og deres familier. Diapplo Info indeholder desuden en kulhydratberegner.

Diapplo Insulin indeholder forskellige funktioner i forhold til patientens daglige blodsukkermåling og har en funktion, der kan lære dig at beregne din insulin ud fra blodsukker og kulhydratindtag.

Skriv gerne til os på denne adresse
kontakt@diapplo.dk

Se hvad andre unge siger
om at have diabetes